Empower Church is een kerkgenootschap dat staat (vooralsnog) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Christengemeente Bethel Staphorst’ en beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Be-ogende Instelling).

Giften voor Empower kunt u overmaken op NL 85 RABO 0356541134 t.n.v. Empower Church.

Wanneer u Empower bezoekt heeft u ook de gelegenheid om via onze giftkaart een machtiging te geven voor een eenmalige/periodieke gift.

Het ANBI-nummer van Empower is:54654

Jaarverslag en financiën

Bekijk hier het jaarverslag

Het bestuur van Empower Church bestaat uit: Johan van Oosten, Jan Bork & Mame Jaarsma.